Wat is Care & Protect?
tado° avatar
Geschreven door tado°
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Care & Protect richt zich op de algehele conditie van je verwarmingssysteem, door je te informeren over je verbruik en je te helpen problemen op te sporen, mochten die zich voordoen.

Als een probleem wordt ontdekt, kun je het, afhankelijk van het probleem, zelf oplossen of beroep doen op een vakman.

Om te beginnen dient je de gegevens van je verwarmingssysteem toe te voegen. Door te specificeren wat je hebt, zoals vloerverwarming en/of een boiler, kun je profiteren van meer gepersonaliseerde feedback.

Om de details van je verwarmingssysteem toe te voegen, ga in de tado° app naar Instellingen > Care & Protect.

Er zijn twee hoofd features onder Care & Protect:

 • Incidentdetectie & Self-Fix Guides

 • Verwarmingsactiviteit

Incidentdetectie

tado° monitort continu je verwarmingssysteem om te kunnen identificeren als er iets mis is. Het houdt met verschillende factoren rekening, inclusief de binnentemperatuur van iedere kamer, je Slimme Schema en open ramen.

Als er onverwachte veranderingen zijn, krijg je een melding en de optie om zelf te proberen het probleem te identificeren en op te lossen of een installateur te bellen om dit voor je doen.

Zo kun je de problemen die zich voordoen met je verwarmingsketel gelijk aanpakken en in sommige gevallen zelfs dure reparaties voorkomen.

Incidentdetectie werkt met elk type verwarmingsketel en display, maar het kan zijn dat het niet ieder incident detecteert. De tado° app laat bijvoorbeeld geen bus display foutmeldingen zien van digitaal verbonden verwarmingsketels (voor bijv. een kapotte pomp).

Systeemstatusberichten

Wanneer Incidentdetectie aan staat, zijn de volgende statussen mogelijk:

 1. Geen incident gedetecteerd. Wanneer alles functioneert zoals het hoort in je tado° systeem.

 2. “Incident”gedetecteerd. Wanneer tado° een onverwachte gedragsverandering van je verwarming in een bepaalde kamer waarneemt.

 3. Geen NIEUW incident gedetecteerd. Wanneer een incident recent gedetecteerd is, laten we je zien hoelang geleden het plaats vond.

Deactiveren Incidentdetectie

Om je Incidentdetectie uit te zetten, volg je deze stappen in de mobiele app:

 • Ga naar Instellingen > Care & Protect, dan

 • zet Incidentdetectie op ‘Uit’.

Je kan Incidentdetectie aan laten staan maar push meldingen deactiveren door de volgende stappen op je mobiele app te volgen:

 • Ga naar instellingen > Meldingen, dan

 • zet Incidentdetectie op “Uit”.

Self-Fix guide

Bij Auto-Assist en een verwarmingsketel, wanneer je een incidentmelding ontvangt, krijg je de optie om zelf het probleem op te lossen met een stap-voor-stap-guide. Je kunt ook worden doorverwezen naar een erkende installateur.

Als je de oorzaak van het incident kent, bijvoorbeeld omdat een monteur op dit moment onderhoud aan de ketel uitvoert, kun je dit tado° laten weten of je kunt ervoor kiezen het incident te negeren.

Verwarmingsactiviteit

Wanneer je Auto-Assist hebt, vind je ook een overzicht van hettotale gebruik van je verwarming onder Verwarmingsactiviteit. Het hoofdscherm toont de totale verwarmingsduur van de dag tot nu toe, welke kamers op dit moment verwarmen en met welk percentage.

De rapportage toont:

 • Het dagelijkse gemiddelde aantal uren dat de verwarming aan staat.

 • Een grafiek van de verwarmingsactiviteit van je woning op dagelijks/maandelijks niveau. Je kunt door de grafiek scrollen om vorige Verwarmingsactiviteiten rapporten te bekijken en vergelijken. Je kunt ook op een balk van de grafiek klikken om verdere details te bekijken.

 • De Totale Verwarmingsduur in je woning van die periode.

 • Een vergelijking tussen huidig verbruik en die van de vorige 30 dagen/12 maanden.

 • De Verwarmingsactiviteit per kamer gebaseerd op de duur van verwarmen in iedere kamer over die periode.

Meer informatie:

Was dit een antwoord op uw vraag?