Als de batterijen van je apparaten leeg of bijna leeg zijn, zal tado° je verwarming niet kunnen bedienen zoals bedoeld.

Het display van je Slimme Thermostaat kan bijvoorbeeld flikkeren en de pijlen op het touchscreen kunnen mogelijk niet meer reageren. Het is ook mogelijk dat je Slimme Radiatorknop het ventiel niet volledig sluit, waardoor je radiator kan opwarmen, zelfs wanneer dat niet nodig is. Je apparaten kunnen ook de verbinding met de Internetbridge verliezen.

Wanneer de batterijen van je apparaten leeg raken, waarschuwt tado° je als volgt:

  1. Ten eerste tonen je apparaten het symbool voor bijna lege of lege batterijen op de displays.

  2. Een paar dagen later wordt het symbool voor bijna lege batterij weergegeven in Instellingen > Kamers & Apparaten > lijst met apparaten, in de tado° app.

  3. Daarna ontvang je ook een e-mail om je te waarschuwen dat de batterij van je apparaten bijna leeg is.

Zorg ervoor dat je de batterijen vervangt zodra je op een apparaat, in de app of via e-mail een melding krijgt dat de batterij bijna leeg is. Dit zorgt ervoor dat je apparaten verbonden blijven en goed werken.

Je verliest niet je gegevens of Slim Schema-instellingen op tado° als je batterijen leeg zijn. Maar, je zal je verwarming niet met je tado° apparaten kunnen aansturen totdat je de batterijen vervangt.

Meer informatie:

Welk type batterijen moet ik gebruiken in mijn tado°-apparaten? Hoe vervang ik ze?

Heb je het antwoord gevonden?