Temperatuur en instellingen

Symbool

Slimme Radiatorknop Basic

Betekenis

Doeltemperatuur

Doeltemperatuur voor apparaten die nog niet zijn verbonden

Handmatige doeltemperatuur

Handmatige bediening is momenteel actief met de aangegeven doeltemperatuur

Thuis doeltemperatuur

Het Slimme Schema is actief en in thuismodus met de weergegeven doeltemperatuur

Afwezigheid doeltemperatuur

Het Slimme Schema is actief en in afwezigheidsmodus met de weergegeven doeltemperatuur

Open Raam Detectie

Een open raam werd gedetecteerd en de verwarming in deze zone is nu uitgeschakeld

Kinderbeveiliging

Kinderbeveiliging staat aan en handmatige bediening van het apparaat is momenteel niet mogelijk

Fouten en waarschuwingen

Symbool

Slimme Radiatorknop Basic

Betekenis

Lege batterij

De batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen

Firmware Download

Het apparaat installeert een nieuwe firmware versie

Configuratie Download

Het apparaat download zijn configuratie instellingen

Synchroniseren

Er waren veranderingen op het apparaat die nog niet waren verzonden aan andere apparaten in dezelfde zone

Verbindingsfout

Het verbinden is niet gelukt

Kalibratie eindpositie niet gevonden

Het apparaat heeft het kalibratie-eindpunt niet gedetecteerd

Geen contact gedurende kalibratie

Het apparaat heeft geen ventiel gedetecteerd gedurende de

Verschil in kalibratie start- en eindpunt te klein

Het verschil tussen het gedetecteerde start- en eindpunt van de kalibratie is te klein

Installatie en Reset

Symbool

Slimme Radiatorknop Basic

Betekenis

Verbinden

Het apparaat zoekt naar een verbinding met de Internetbridge

Verbonden

Het apparaat is succesvol verbonden met een Internetbridge

Kalibreren

Het apparaat zoekt het start- en eindpunt van de klep waarmee het verbonden is

Gekalibreerd

Het apparaat is succesvol gekalibreerd

Niet gemonteerd

Het apparaat heeft gedetecteerd dat het niet juist gemonteerd is. Demonteer het apparaat, start het opnieuw op en monteer het opnieuw zodat het apparaat weer kan kalibreren.

Meer informatie:
Wat betekenen de symbolen op het display van de Slimme Thermostaat?

Heb je het antwoord gevonden?