Om de HomeKit-configuratie van de Internetbridge te resetten ga je als volgt te werk:

  1. Verwijder het apparaat uit de Apple Home app.

  2. Zorg ervoor dat de Internetbridge op het stroomnet is aangesloten.

  3. Houd de factory-reset-knop op de achterkant van de Internetbridge ten minste 10 seconden ingedrukt, totdat alle leds knipperen. Je kunt hier een pen of een ander spits voorwerp voor gebruiken.
    Dit zal alle Homekit-data van de Internetbridge verwijderen. Als de procedure correct is uitgevoerd, knipperen de leds 5 keer.

  4. Voeg de Internetbridge weer toe aan de Apple Home app.

115005185843_HomeKitReset_EN-1.png

Opmerking: Dit proces reset alleen de HomeKit-instellingen. Alle andere informatie zoals tado°-kamers en de pairing (koppeling) tussen apparaten wordt niet verwijderd.

Heb je het antwoord gevonden?