Wanneer je een instelling voor een tado° product via Google Home verandert, beschouwt tado° dit als een handmatige wijziging in het tado° apparaat. Dit betekent, dat tado° omschakelt naar de handmatige bediening.

Houd er rekening mee, dat Google Home via een cloud-to-cloud-verbinding werkt. Daarom moet je altijd internetverbinding hebben om met je tado° apparaten via Google Home te communiceren.

Meer informatie over tado° en Google Home vind je in onze Google Home rubriek.

Heb je het antwoord gevonden?