Ga naar tado

Klimaatcomfort biedt inzicht in de luchtkwaliteit in jouw omgeving en geeft tips om het klimaat bij jou thuis te verbeteren.

Naast het binnenhuisklimaat, dat afhankelijk is van veel factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid, gebruikt tado° ook informatie over de buitenluchtkwaliteit in jouw omgeving om je te helpen je woning op het juiste moment te ventileren.

Luchtfrisheid

Dit overzicht laat zien hoe fris de lucht in jouw huis momenteel is. Het laat ook de actuele buitenluchtkwaliteit in jouw straat zien en het pollenniveau tijdens perioden van hoge pollenconcentraties in de lucht. Deze informatie helpt je om te beslissen of het een goede tijd is om je kamers te luchten. 

Buitenlucht

Deze kaart toont de actuele concentratie van de zes belangrijkste verontreinigende stoffen in de buitenlucht: fijne en inhaleerbare deeltjes, ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en zwaveldioxide. Hoge concentraties van deze verontreinigende stoffen in de lucht, gedurende lange tijd, kunnen negatieve effecten hebben op je gezondheid.

De algemene luchtkwaliteitsindex wordt onderaan deze kaart weergegeven. Hoe hoger de index, hoe beter de buitenluchtkwaliteit. Dus een hoge waarde op deze index betekent dat het een goed moment is om je kamers te luchten. Een lage waarde betekent dat het beter is om je ramen gesloten te houden.

Pollenverwachting

Deze kaart toont het actuele pollenniveau van de dag en de pollenverwachting voor de komende twee dagen. Wie aan allergieën lijdt, kan de stuifmeelniveaus van lokale grassen, onkruid en bomen om zich heen zien. 

Comfortniveau per kamer

Het is ook mogelijk om het huidige comfortniveau te zien van elke kamer waarin een tado°-apparaat is geïnstalleerd. Dit wordt aangegeven door de status in de rechterbovenhoek en de kleine witte stip in de grafiek in de afbeelding. Wanneer het binnenhuisklimaat ideaal is, zal de status Aangenaam zijn en zal de witte stip in het midden van de grafiek staan. 

tado° houdt rekening met de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer en bepaalt het comfortniveau op basis van een internationale norm voor thermische binnencondities. De norm voor comfort wordt ook per seizoen aangepast. Daarom zul je merken dat er verschillende ideale waarden voor comfort gelden in de winter en in de zomer. tado° geeft ook aan of de kamer te vochtig of te droog is en waarschuwt je als er een risico is op schimmel of infectie. 

Let op: wanneer je alleen Slimme Radiatorknoppen Basic in je tado° Woning hebt, is Klimaatcomfort niet beschikbaar. Als je toegang tot deze feature wilt hebben, zul je in elke kamer waarvoor je deze informatie wilt hebben, andere tado° apparaten moeten installeren.

Was dit een antwoord op uw vraag?