Temperatuur en instellingen

Symbool

Betekenis

Gemeten Temperatuur

Thuis doeltemperatuur

Slimme schema is actief. tado° staat in de Thuismodus en is ingesteld op de weergegeven doeltemperatuur.

Warm water productie in thuismodus (aan/uit)

Slimme schema voor warm water is actief. tado° is in de Thuismodus en de productie van warm water is momenteel aan/uit.

Thuis warm water doeltemperatuur

Slimme schema voor warm water is actief. tado° staat in de Thuismodus en het warme water wordt verwarmd tot de weergegeven gewenste temperatuur (alleen beschikbaar voor ondersteunde systemen).

Handmatige doeltemperatuur

Handmatige bediening is actief. tado° is ingesteld op de weergegeven doeltemperatuur.

Warm water productie in handmatige bediening (aan/uit)

Handmatige bediening is actief en warm water productie is momenteel aan/uit.

Handmatige warm water doeltemperatuur

De handmatige besturing is actief en het warme water wordt opgewarmd tot de weergegeven doeltemperatuur (alleen beschikbaar voor ondersteunde systemen).

Afwezigheid doeltemperatuur

tado° staat in Afwezigheidsmodus. Het is ingesteld op de weergegeven doeltemperatuur op basis van de instellingen die je hebt opgegeven voor de Afwezigheidsmodus.

Warm water productie in afwezigheidsmodus (aan/uit)

tado° staat in de Afwezigheidsmodus. De productie van warm water is momenteel aan/uit op basis van de instellingen die je hebt opgegeven voor de Afwezigheidsmodus.

Afwezig warm water doeltemperatuur (aanpasbaar)

tado° staat in Afwezigheidsmodus. Warm water wordt verwarmd tot de weergegeven doeltemperatuur (alleen beschikbaar voor ondersteunde systemen) op basis van de instellingen die je hebt opgegeven voor de Afwezigheidsmodus.

Open Raam Detectie

Fouten en waarschuwingen

Symbool

Betekenis

Lage batterijspanning

De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.

Lege batterij

De batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen (veranderingen op het apparaat zijn geblokkeerd).

Firmware Update

Het apparaat installeert een nieuwe firmware versie.

Configuratie Download

Het apparaat download zijn configuratie instellingen.

Synchroniseren

Wijzigingen in tado° zijn nog niet gesynchroniseerd met het apparaat.

Legionella Protectie

De CV-ketel staat aan om het warme water te desinfecteren.

Verbindingsfout

Standaard configuratiefout

Installatie en reset

Symbool

Betekenis

Verbinden

Het apparaat zoekt naar een verbinding met de Internetbridge.

Verbonden

Het apparaat is succesvol verbonden met een Internetbridge.

Installateursmenu

Toegangspunt tot het Installateursmenu.

Reset pairing

Fabrieksinstellingen terugzetten

Reset Menu verlaten

Reset Menu verlaten zonder aanpassingen op te slaan.

Meer informatie:
Wat betekenen de symbolen op het display van de Slimme Radiatorknop?

Heb je het antwoord gevonden?