Het is belangrijk om te controleren of de locatie-instellingen van je telefoon correct geconfigureerd zijn als je de tado° app gebruikt op een iPhone. Deze instellingen zijn essentieel als je de Geolocatie van tado° wilt gebruiken. Om de instellingen te controleren, open je het instellingenmenu van je smartphone en ga je naar het menu Privacy en vervolgens naar het submenu Locatievoorzieningen. Twee instellingen zijn hier belangrijk:

  • de Locatievoorzieningen dienen ingeschakeld te zijn.

  • De tado° app moet altijd toegang hebben tot de locatiegegevens.

Was dit een antwoord op uw vraag?