De ‘Cloud’ LED op de Bridge knippert, wat betekent dat?

Een knipperende Cloud LED op de Bridge geeft aan dat de Bridge een verbinding tot stand probeert te brengen met de tado° Servers. Zodra de verbinding is opgebouwd, zal de Cloud LED blijven branden.

Als de Cloud LED blijft knipperen, controleer dan het volgende:

  1. Controleer of het internet werkt door toegang te krijgen tot een website via hetzelfde netwerk.
  2. Controleer of my.tado.com toegankelijk is van de specifieke poort die u gebruikt om de Bridge te verbinden. Als andere websites toegankelijk zijn, maar my.tado.com niet, neem dan contact op met onze klantenservice.
  3. Controleer de instellingen voor de ouderlijke controle van uw router en geef toegang tot my.tado.com.
  4. Als geen van de bovenstaande punten het probleem oplossen, stelt u Google DNS in als uw primaire DNS in de DNS-instellingen van uw router.