Wanneer de internetverbinding verbroken is kun je je verwarmingssysteem of airconditioning aansturen via het gebruikersinterface op het apparaat. Maar je kunt je verwarming of airconditioning niet via mobiele of web-app op afstand aansturen.

Gemaakte wijzigingen op de interface van het apparaat worden alleen in de app toegepast wanneer de internetverbinding weer hersteld is.

Alle kamers zonder internetverbinding zullen als geen externe toegang/offline worden weergegeven in de app. Ook zullen je apparaten geen toegang hebben tot hun Slimme Schema’s. Zij blijven functioneren met de laatst actieve instelling totdat de internetverbinding hersteld is.

Op dezelfde manier zullen de veranderingen aan de app instellingen pas in werking treden als de internetverbinding hersteld is.

Was dit een antwoord op uw vraag?