Naar de hoofdinhoud
Wat betekenen de ‘Link’ LED standen op de Bridge?
Manuel avatar
Geschreven door Manuel
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De ‘Link’ LED op de Bridge knippert.

Een knipperende ‘Link’ LED betekent dat de Bridge in de pairing-modus staat. Dit is het geval tijdens de installatie en geeft aan dat je andere tado°-apparaten met de Bridge kunt pairen.

Het is normaal dat de ‘Link’ LED blijft knipperen, zelfs na het afronden van de installatie. Het knipperen zal binnen enkele uren vanzelf stoppen.

De ‘Link’ LED op de Bridge brandt, maar de andere lichten gaan niet aan

Een brandende ‘Link’ LED op de Bridge geeft aan dat de Bridge wel van stroom is voorzien maar dat het nog geen LAN-poort heeft gedetecteerd.

Als de ‘Router’ LED niet begint te knipperen kort nadat je de Bridge met een router hebt verbonden, doe dan het volgende:

  1. Zorg ervoor dat de ethernetkabel die de Bridge met de router verbindt aan beide uiteinden aangesloten is.

  2. Probeer een andere ethernetkabel of LAN-poort voor het verbinden van de Bridge aan jouw router.

  3. Controleer of de LAN-poort gedeactiveerd is. Als de lichtjes op de poort niet aan gaan, nadat een kabel op de poort wordt aangesloten, dan is de poort waarschijnlijk gedeactiveerd. Je zult het moeten activeren via de router instellingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?