Sinds September 2018 kan tado° apparatuur niet meer gehuurd worden.

Voor bestaande huurcontracten is er een minimum contractduur van 12 maanden. Dit contract wordt automatisch verlengd met een extra jaar, tenzij het contract minimaal 4 weken voor het einde van het lopende contract wordt opgezegd .

Heeft u het antwoord gevonden?