Om apparaten met uw Internetbridge te pairen, moet de Internetbridge in pairing mode staan. Een actieve pairing modus wordt aangegeven door een snel knipperende pairing LED op de Internetbridge of de link LED op de eerdere versie van de Internet Bridge (zonder pairing knop).

Bekijk de instructies voor het activeren van de pairing modus op de Internetbridge

De afstand tussen de Internetbridge en elk apparaat moet minstens 3 meter zijn.

Slimme Thermostaat/Draadloze Temperatuursensor

Houd de knop op de Slimme Thermostaat voor 3 seconden gedrukt om pairing te starten, aangegeven door twee bewegende kettingschakels op het display. Indien succesvol gepaird, blijven de twee kettingschakels verbonden.

Slimme Radiatorknop

Houd de pairing knop boven het batterijcompartiment van de Slimme Radiatorknop 3 seconden ingedrukt om pairing te starten, aangegeven door 3 lijnen die verschijnen op het display. Indien succesvol gepaird, blijven de 3 lijnen op het display staan.

Slimme Radiatorknop Basic

Druk 3 seconden op de pairing-knop boven het batterijvak van de Slimme Radiatorknop Basic om het pairen te starten. Pairing wordt op het apparaat aangegeven met drie knipperende streepjes naast de temperatuur markeringen; eerst de eerste drie, dan de tweede drie en daarna de laatste drie. Pairing is gelukt wanneer alle streepjes naast de temperatuur markeringen continu branden.

Draadloze Ontvanger

Druk, met het deksel van de Draadloze Ontvanger erop, de hoofdknop gedurende 3 seconden in totdat de LED snel begint te knipperen, om de pairing te starten. Een succesvolle pairing wordt aangegeven door een continu brandend LED-lampje.

Extensiekit

Houd de knop op de bovenkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt totdat de LED op de voorkant snel begint te knipperen om pairing te starten. Succesvol pairen wordt weergegeven door 4 maal knipperen met een pauze of een langzaam pulserende LED.

Meer informatie

Welke functie hebben de individuele tado° apparaten?


Heb je het antwoord gevonden?