Hoe pair ik de tado° apparaten met de Internetbridge?
tado° avatar
Geschreven door tado°
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om apparaten met uw Internetbridge te pairen, moet de Internetbridge in pairing mode staan. Een actieve pairing modus wordt aangegeven door een snel knipperende pairing LED op de Internetbridge of de link LED op de eerdere versie van de Internet Bridge (zonder pairing knop).

De afstand tussen de Internetbridge en elk apparaat moet minstens 3 meter zijn.

Slimme Thermostaat/Draadloze Temperatuursensor

Houd de knop op de Slimme Thermostaat voor 3 seconden gedrukt om pairing te starten, aangegeven door twee bewegende kettingschakels op het display. Indien succesvol gepaird, blijven de twee kettingschakels verbonden.

Slimme Radiatorknop

Houd de pairing knop boven het batterijcompartiment van de Slimme Radiatorknop 3 seconden ingedrukt om pairing te starten, aangegeven door 3 lijnen die verschijnen op het display. Indien succesvol gepaird, blijven de 3 lijnen op het display staan.

Slimme Radiatorknop Basic

Druk 3 seconden op de pairing-knop boven het batterijvak van de Slimme Radiatorknop Basic om het pairen te starten. Pairing wordt op het apparaat aangegeven met drie knipperende streepjes naast de temperatuur markeringen; eerst de eerste drie, dan de tweede drie en daarna de laatste drie. Pairing is gelukt wanneer alle streepjes naast de temperatuur markeringen continu branden.

Draadloze Ontvanger

Druk, met het deksel van de Draadloze Ontvanger erop, de hoofdknop gedurende 3 seconden in totdat de LED snel begint te knipperen, om de pairing te starten. Een succesvolle pairing wordt aangegeven door een continu brandend LED-lampje.

Extensiekit

Houd de knop op de bovenkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt totdat de LED op de voorkant snel begint te knipperen om pairing te starten. Succesvol pairen wordt weergegeven door 4 maal knipperen met een pauze of een langzaam pulserende LED.

Let op: Als je de verbinding met de Internetbridge verbreekt, gaan je tadoº apparaten continu op zoek naar een internetverbinding en raken hun batterijen veel sneller leeg. tadoº apparaten zijn ontworpen om verbonden te blijven met de Internetbridge en om opgeladen batterijen te gebruiken. Dus je verwarmingssysteem kan onvoorspelbaar reageren als je de verbinding voor langere tijd verbreekt of meldingen over bijna lege batterijen negeert.

Meer informatie:


Was dit een antwoord op uw vraag?