Ga naar tado

De Draadloze Ontvanger

UIT

De Draadloze Ontvanger is niet voorzien van stroom

Stroomvoorziening, maar niet gekoppeld

De Draadloze Ontvanger wordt voorzien van stroom, maar is nog niet gepaird.

Pairen

De Draadloze Ontvanger bevindt zich in de pairing modus, aangegeven door de knipperende pairing LED.

Normale werking

Wanneer tado° warmte vraagt, zal de warmtevraag-LED constant branden (voor relais systemen) of langzaam aan en uit gaan (voor digitale en analoge systemen) Wanneer uit, vraagt tado° geen warmte.

Meer informatie:

Was dit een antwoord op uw vraag?