Server status: ...

Ik huur. Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je contract opzeggen door een verzoek in te dienen via onze online helpdesk.

Het contract wordt automatisch verlengd voor één jaar, wanneer het niet 30 dagen voor zijn einddatum wordt opgezegd. Houd er rekening mee dat de hardware-apparaten naar ons terug moeten worden gestuurd binnen de 4 weken na het aflopen van het contract. Indien de apparaten niet teruggestuurd worden, dan wordt de aanschafprijs van de hardware aangerekend. De prijs van maximaal 6 maanden huur zal afgetrokken worden van die aanschafprijs.

Indien je de tijd hebtt, dan graag een kort zinnetje toevoegen waarin je ons laat weten waarom je juist beslist hebt om tado° niet langer te gebruiken. Die informatie is erg belangrijk voor ons om tado° verder te ontwikkelen volgens de wensen van onze klanten.


Was dit artikel nuttig?