Ga naar tado

Het wattage van de Internetbridge is ongeveer 0,7 W. Opgeteld komt dit neer op 6,21 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddelde energieprijs van € 0,22 per kWh, komt dit in theorie neer op jaarlijkse kosten van ongeveer € 1,37.

Was dit een antwoord op uw vraag?