Wat is Kinderbeveiliging?

Meer informatie hoe je je verwarmingssysteem kindveilig kunt maken met tado°.

tado° avatar
Geschreven door tado°
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer Kinderbeveiliging is geactiveerd, zal tado° alle handmatige wijzigingen op je Slimme Radiatorknop negeren. Dit zorgt ervoor dat de verwarming functioneert zoals geprogrammeerd met behoud van comfort en energiebesparing.

Hoe activeer ik Kinderbeveiliging?

Om de feature te activeren volg je de volgende stappen in de app:

  • Ga naar Instellingen > Kamers & Apparaten,

  • Selecteer de Slimme Radiatorknop die je wilt beveiligen, en

  • schakel Kinderbeveiliging in

  • Herhaal voor alle Slimme Radiatorknoppen die je wilt beveiligen.

    Wanneer je Kinderbeveiliging activeert op je Slimme Radiatorknop Basic, zie je op het interface eerst het handsymbool een halve seconde oplichten, dan het streepje naast de ingestelde temperatuur markering. Daarna lichten beide een seconde lang op.

Wanneer de Kinderbeveiliging is ingeschakeld, blijven de verwarmings-instellingen, zoals de Doeltemperatuur, het Slimme Schema, en Thuis en Afwezig, ongewijzigd als iemand handmatig de verwarming op het apparaat zelf probeert aan te passen.

Hoe kun je te weten komen of de Kinderbeveiliging ingeschakeld is op je Slimme Radiatorknop:

Slimme Thermostaatknop

Wanneer de regelknop wordt gedraaid, komen twee halve cirkels samen en vormen een gesloten cirkel.

Slimme Radiatorknop Basic

Je kunt geen enkele instelling handmatig op het apparaat veranderen zolang de Kinderbeveiliging ingeschakeld is.

Na het draaien van de regelknop, gaan het handsymbool en een streepje naast de ingestelde temperatuur markeringen branden.

Meer informatie:

Was dit een antwoord op uw vraag?