In de meeste verwarmingsinstallaties met meerdere zones sturen kamerthermostaten zonekleppen aan die warmte bieden voor alle kamers in elke zone op basis van de gemeten temperatuur en / of een ingesteld schema.

In deze gevallen vervangen Slimme Thermostaten de kamerthermostaten en kunnen ze de zones afzonderlijk regelen met tado°.

Je kunt deze instellingen optimaliseren door een geïnstalleerde controller te vervangen door een Extensiekit.

1. Slimme Thermostaten regelen radiatorzones onafhankelijk van elkaar

Slimme thermostaten regelen de zonekleppen onafhankelijk op basis van de kamertemperatuur die in de betreffende zone wordt gemeten.

De temperatuur in afzonderlijke kamers wordt aangestuurd door de instellingen op de radiatorthermostaten te wijzigen.

2. Slimme Thermostaten sturen zonekleppen aan en de Extensiekit stuurt de ketel aan

De Slimme Thermostaten sturen de zonekleppen aan op basis van de kamertemperatuur die in de betreffende zone wordt gemeten.

De Extensiekit zal de ketel inschakelen wanneer een van de Slimme Thermostaten warmte vraagt en de betreffende zoneklep opent. De temperatuur in afzonderlijke kamers wordt geregeld door de instellingen op de radiatorthermostaten te wijzigen

3. Eén Slimme Thermostaat stuurt de ketel en de zoneklep aan, een andere Slimme Thermostaat regelt alleen de zoneklep en een Extensiekit stuurt de ketel aan

De eerste Slimme Thermostaat heeft een geïntegreerde timer en stuurt zowel de zoneklep als de ketel aan. De tweede Slimme Thermostaat stuurt alleen de zoneklep aan.

De Extensiekit zal de ketel inschakelen wanneer de tweede Slimme Thermostaat om warmte vraagt en de betreffende zoneklep opent.

Heeft u het antwoord gevonden?