Een knipperende Link LED betekent dat de Bridge in de “pairing”-modus (koppelingsmodus) staat. Dit is het geval tijdens de installatie en geeft aan dat andere tado°-apparaten met de Bridge kunnen worden verbonden. Het is normaal dat de Link LED blijft knipperen, zelfs na het afronden van de installatie. Het knipperen zal binnen enkele uren vanzelf stoppen.

Heeft u het antwoord gevonden?