De tado° apparaten meten de temperatuur en luchtvochtigheid één keer per minuut en gebruiken deze waarden om je verwarmingssysteem te besturen.

De waarden in de applicaties worden echter alleen ververst bij veranderingen van ten minste 0,5 °C (temperatuur) of meer dan 5% (luchtvochtigheid). Deze drempelwaarden optimaliseren de levensduur van de batterij.

Onafhankelijk van de drempelwaarden verzenden de apparaten toch minstens elke 20 minuten hun huidige temperatuur. Als de app gedurende meer dan 30 minuten geen aangepaste temperatuurwaarde heeft ontvangen, laat het geen externe toegang/offline zien.

Was dit een antwoord op uw vraag?