Server status: ...

Wat is de Klimaatcomfort Skill?

De Klimaatcomfort Skill is beschikbaar voor alle gebruikers van de V3+ app (die is inbegrepen bij de V3+ Starterskits).

In Europa brengen we 90% van onze tijd binnen door, waarvan 65% in onze eigen woning. Thuis is de plek waar we eten, slapen en ontspannen. Veel mensen beseffen echter niet, dat de temperatuur en luchtvochtigheid binnenshuis een aanzienlijke invloed hebben op hun gezondheid en welzijn.

De Klimaatcomfort Skill biedt inzicht in de luchtkwaliteit in jouw omgeving en geeft suggesties om het binnenhuisklimaat te verbeteren.

Naast het binnenhuisklimaat, dat afhankelijk is van meerdere factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid, gebruikt tado° ook informatie over de buitenluchtkwaliteit in jouw omgeving om je te helpen je woning op het juiste moment te ventileren.

Luchtfrisheid

360017791951_Air_Freshness_EN1.png

Deze afbeelding laat zien hoe fris de lucht in jouw huis momenteel is. Het laat ook de actuele buitenluchtkwaliteit in jouw straat zien. Hoe hoger de waarde is, des te beter is de kwaliteit van de buitenlucht. tado° geeft ook het pollen-niveau in de lucht om je heen weer.

Deze informatie helpt je om te beslissen wanneer je je woning moet ventileren. Een voorbeeld: als de lucht buiten je huis vervuild is door zwaar verkeer, zal de luchtkwaliteit-index laag zijn. Dit betekent, dat je de ramen beter gesloten kunt houden..

Comfortniveau per kamer

360017791951_Air_Freshness_EN2.png

Het is ook mogelijk om het huidige comfortniveau te zien van elke kamer waarin een tado°-apparaat is geïnstalleerd. Dit wordt aangegeven door de status in de rechterbovenhoek en de kleine witte stip in de grafiek in de afbeelding.

Wanneer het binnenhuisklimaat ideaal is, zal de status Aangenaam zijn en zal de witte stip in het midden van de grafiek staan. Om tot deze statusinformatie te komen, neemt tado° zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in de kamer in beschouwing. Verder geeft tado° aan of de kamer te vochtig of droog is en waarschuwt voor schimmel- of infectiegevaar.


Was dit artikel nuttig?