Een knipperende ‘Internet’ LED op de Bridge geeft aan dat de Bridge een verbinding maakt met de tado° servers. Zodra de connectie is gemaakt zal de ‘Internet’ LED constant gaan branden.

Controleer de volgende punten in het geval de ‘Internet’ LED blijft knipperen:

  1. Controleer of het internet werkt door een website te openen via hetzelfde netwerk.
  2. Controleer of my.tado.com toegankelijk is vanaf de specifieke poort die je gebruikt voor de verbinding met de Internetbridge. Als andere websites beschikbaar zijn maar my.tado.com niet, neem dan contact op met onze klantendienst.
  3. Controleer de instellingen voor ouderlijk toezicht van jouw router en schakel toegang voor my.tado.com in.
  4. Als geen van bovenstaande het probleem oplost, stel dan Google DNS in als je primaire DNS in de DNS instellingen van jouw router. Als je hierbij problemen ondervindt of meer hulp nodig hebt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je router.
Heeft u het antwoord gevonden?