Wat duiden de verschillende niveaus voor warmtevraag in de app en in het rapport aan?

tado° berekent een warmtevraag voor elke verwarmingszone die tado° bestuurt. De hoeveelheid warmte die wordt gevraagd hangt af van de doeltemperatuur, de huidige en vorig gemeten temperaturen, karakteristieken van het gebouw en het weer.

Op het hoofdscherm

Het hoofdscherm geeft het niveau van de warmtevraag op dit moment aan: geen / laag / gemiddeld / hoog

Voor installaties met meerdere zones zorgt de gecombineerde warmtevraag voor de sturing van de ketel.

In het rapport

De niveaus van de warmtevraag worden ook weergegeven in het rapport als de warmte overlay geactiveerd wordt aan de rechterkant.

Door lang op een bepaald tijdspunt in het rapport te klikken, worden dezelfde symbolen gebruikt om de warmtevraag te visualiseren.

Meer informatie: